Về chúng tôi

Sản phẩm của chúng tôi

Ứng dụng

Tin mới nhất

Yêu cầu báo giá

86 158 7498 3950 grace@bestfertilizer.cn 778646240

Liên hệ
  • Tel: +86 731 8380 8111
  • Điện thoại: +86 159 7418 8111
  • Email: info@bestfertilizer.cn
  • Skype: +86 158 7498 3950
  • Whatsapp: +86 159 7418 8111
  • Thêm vào: Phòng 1201, Tòa nhà Thương mại Pháo hoa Quốc tế, Số 118, Đại lộ Lưu Dương, Tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc